Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2013
4(43) spotkanie DKKM 18 kwietnia 2013 r. "W naszym klubie... oj dzieje się" Spotkanie rozpoczęliśmy prezentacją multimedialną, która powstała do referatu "Dyskusyjny Klub Książki Mówionej jako forma aktywności osób z dysfunkcją wzroku"  przygotowanego na konferencję " DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WDRAŻAJĄCE KONWENCJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ''. Prezentacja wywołała falę wspomnień skłaniając nas do refl eksji i burzliwej dyskusji. Po prezentacji obejrzeliśmy w internecie występ zespołu wokalnego "Agat" , w którym śpiewa nasza klubowiczka Alicja . Zespół zdobył I miejsce na w Dolnośl ąskim Przeglądzie Chórów Seniora lnych i Zespołów Śpiewaczych - jest się czym chwalić. Alicja pisze też wiersze i na prośbę klubowiczów kilka z nich przeczytała, jeszcze do nich wrócimy.